e martë, 8 maj 2012

9 Maj Festa e Europës - Konkurs Rinor

9 Maj është Festa e Europës.
 Dita kur lindi shpresa e bashkimit të Kontinentit. Bashkimi Europian është krijesa më magjike që mund të kenë krijuar ndonjëherë europianët. 
 Ne jemi një popull krejtësisht perëndimore dhe aspirojmë të jemi edhe politikisht pjesë e krenarisë europiane. Rinia është forca e madhe e sigurisë për një të ardhme më të mirë. 
 Ftoj të gjithë të rinjtë të shkruajnë një ese me titulli “Shqiptarët në perspektivën europiane”.
 Ajo që do të vlerësohet si punimi më i mirë dhe origjinal do të marr personalisht nga unë dhuratë një kopje të librit tim “Europa në marrëdhëniet ndërkombëtare”. 
 Punimet të më dërgohen tek albandaci@gmail.com 
 Tre punimet më të mira do të publikohen tek www.gjeopolitikal.blogspot.com